Innbygging av nye vifter i Stortingsgata 2, Oslo

Nye vifter i Stortingsgata 2 (1).jpg
Nye vifter i Stortingsgata 2 (2).jpg
Nye vifter i Stortingsgata 2 (3).jpg
Nye vifter i Stortingsgata 2 (5).jpg
Nye vifter i Stortingsgata 2 (4).jpg
Nye vifter i Stortingsgata 2 (8).jpg
Nye vifter i Stortingsgata 2 (6).jpg
Nye vifter i Stortingsgata 2 (7).jpg
Nye vifter i Stortingsgata 2 (9).jpg
Nye vifter i Stortingsgata 2 (10).jpg
Nye vifter i Stortingsgata 2 (12).jpg
Nye vifter i Stortingsgata 2, Oslo