Utskifting av varmegjenvinnere i Torggata 2-4-6, Oslo